a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Tréning zameraný na výber zamestnancov

Seminár „Výber zamestnancov ako ho nepoznáte“ objasňuje 4 konkrétne faktory, pomocou ktorých presne a jednoznačne rozpoznáte vhodnosť kandidátov. Poldňový seminár je o tom, ako poznať a vybrať toho pravého zamestnanca a nekúpiť mačku vo vreci a pre tých, ktorí chcú veľmi rýchlo rozoznať ťahúňov od brzdičov.

 

Seminár „Tréning svetových rekordérov vo výbere pracovníkov“ je zameraný na získanie teoretických a praktických skúseností pri prijímaní zamestnancov a hodnotení personálu. Účelom tohto 4-dňového seminára je plne porozumieť najdôležitejším faktorom prijímacieho procesu a taktiež tomu, ako sa môžu pomocou nástrojov systému Performia odhaliť možnosti dlhodobej pridanej hodnoty, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti ale aj súčasní zamestnanci predstavujú.

 

Nadstavbové, spravidla dvojdňové semináre, sa zameriavajú na špecifické oblasti výberu zamestnancov, ich nasadenia na post, či zabezpečenie ich efektívneho fungovania na poste. Riešia problematiku potenciálnych zdrojov problému, nakopnutia do produkcie a jej udržanie a zvládanie každodenných situácií.