a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Tréning svetových rekordérov vo výbere zamestnancov“


4 dňový seminár „Tréning svetových rekordérov vo výbere zamestnancov“ je zameraný na získanie teoretických a praktických skúseností v budovaní tímu a najmä pri prijímaní zamestnancov a hodnotení personálu. Účelom seminára je plne porozumieť najdôležitejším faktorom ľuského pôsobenia v pracovnom tíme, a taktiež tomu, ako sa môžu pomocou nástrojov systému Performia odhaliť možnosti dlhodobej pridanej hodnoty pre pracovný tím, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví záujemcovia o zamestnanie (ale aj súčasní zamestnanci) predstavujú.

Téma seminára je vhodná nielen pre tých, ktorí sa priamo venujú "team buildingu", či výberom nových zamestnancov, ale všetkým tým, ktorí majú čo do činenia s riadením ľudí a ich rozvojom. Je to seminár, počas ktorého porozumiete človeku – prečo je taký, aký je a aké sú dôvody pre jeho správanie sa. Seminár je ďalej určený nielen pre stávajúcich klientov Performie, ktorí využívajú licenciu na systém Performia, a to pre zvýšenie ich kompetencie. V neposlednom rade je taktiež určený pre nových klientov, ktorých zaujíma licencia na systém Performia, pretože práve na tomto seminári dostanú najkvalitnejší tréning pre užívateľov systému.

Prednášať Vám bude zakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti Performia s.r.o. a skúsená odborná konzultantka v oblasti "team buildingu" PhDr. Anna Matúsová (v minulosti pracovala ako HR manažér v McDonald's a Eurotel - dnes Telekom).

Vybrať si môžete z nasledujúcich dátumov: 18.-21.4.2018   -   26.-29.6.2018   -   27.-30.11.2018


miesto: Bratislava, Stará Vajnorská 90
tréner: PhDr. Anna Matúsová


Firma:* Adresa:
Kontaktná osoba:* IČO/DIČ/IČ DPH:
Email:* Banka:
Telefón:* Dátum:*
Meno účastníka:
  pridať účastníka
 
Poznámka:
* povinné údaje