a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

SLOVNÍK

Ťahúň:

Toto je „vysnívaný zamestnanec”.

Osoba, ktorá je zodpovedná, ktorá naozaj pomáha a môžete jej dôverovať.
„Ťahúň“ je jednoducho jedinec, ktorý tu nie je len preto, aby podporil sám seba, ale
ktorý tvrdo pracuje preto, aby pomáhal celej firme.
Charakteristické pre tento typ osoby je:
a) že pozná svoju prácu natoľko dobre, že je schopný určiť, čo musí byť v jeho
oblasti zodpovednosti naozaj zvládnuté alebo skorigované,
b) že dokáže určiť možné riešenie alebo akčný plán,
c) že bude toto riešenie alebo plán aj úspešne realizovať
d) bez akejkoľvek potreby príkazov alebo vonkajšieho tlaku.
Úspech vašej organizácie je do veľmi vysokej miery závislý práve od týchto ľudí.
Uistite sa, že ich prijímate v hojnom počte.

Efektívny vykonávač:

Toto je ďalší veľmi hodnotný typ zamestnanca.

„Efektívny vykonávač“ je osoba, ktorá prejavuje značné množstvo záujmu a ochoty
pomôcť druhým. Osoba, ktorá ustavične vyvíja energiu, vďaka čomu tvrdo pracuje.
Tým napomáha spoločnosti alebo niektorej jej časti poskytovať služby svojim klientom
a dosahovať plány a ciele.
Charakteristické pre tento typ osoby je:
a) že prejavuje veľkú ochotu, potrebuje však určité usmernenie alebo inštrukcie,
b) je poháňaný túžbou učiť sa nové veci, vďaka čomu sa vo vykonávaní svojej
práce stáva schopnejším a
c) má pozitívny a podporný postoj.
Dobrí a kvalifikovaní manažéri sú tí, ktorí dokážu týchto „Efektívnych vykonávačov“
správne využiť. Správnou podporou a dobrým tréningom, z nich postupne robia
„Ťahúňov“. Vaša spoločnosť má pred sebou svetlú budúcnosť s vysokým počtom
takýchto ľudí na palube.

Menej efektívny vykonávač:

Tu máme oveľa menej produktívny typ zamestnanca.

„Menej efektívny vykonávač“ je s vami len do určitého stupňa. Jeho pracovný vklad
nie je oveľa vyšší ako vaša „odmena“, keď ho platíte. A vďaka tomu je vo vašej
spoločnosti v oveľa väčšej miere skôr iba „pasažierom“, namiesto toho, aby bol
dôležitým prispievateľom.
Charakteristické pre tento typ osoby je:
a) do určitej miery je ochotný pomôcť, ale pozorne počíta hodiny a
b) nemá žiadne zjavné ambície, takže väčšinou pracuje iba preto, že „potrebuje
príjem“,
c) neprejavuje taký záujem o zlepšenie samého seba, ľahko sa nahnevá alebo
sa často nudí a
d) jeho vlastná produkcia je priemerná alebo nízka.
Inšpirovať takúto osobu k vyššiemu výkonu a lepším výsledkom je možné. Je to
však príliš náročné dokonca aj pre veľmi kompetentných a pozitívnych manažérov.
Ak sa takýto ľudia nachádzajú vo veľmi produktívnom prostredí, majú tendenciu
hýbať sa rýchlejšie.

„PTS” alebo Potenciálny zdroj problémov:

Tu vidíme osobu, ktorá spôsobuje, že manažéri rýchlejšie starnú.

„PTS“ (Potential Trouble Source) alebo „Potenciálny zdroj problémov“ problémy
nielen potenciálne zapríčiňuje, ale vyrába ich často vtedy, keď ich najmenej potrebujete.
Je emocionálne nestabilný, pohybuje sa nahor a nadol a počas toho spôsobuje
ťažkosti.
Charakteristické pre tento typ osoby je:
a) že jeho emócie kolíšu, ako keby bol na horskej dráhe,
b) často ochorie, zraní sa, ľahšie robí chyby,
c) často protestuje, dramatizuje a koná ako otvorený stopovač a potom
d) náhle sa zmení a pracuje lepšie, vtedy je milý a nápomocný.
Mali by ste vedieť ako takýto stav včas odhaliť, poznať, kde nie je vhodné takéto
osoby nasadiť a ako im pomôcť dostať sa z tohto zlého stavu.
Je to životne dôležité? Áno!

„SP” alebo Utláčateľská osoba:

Tento jedinec je skutočný dôvod, prečo sa budovanie tímu stáva výzvou.

„SP“ (Suppressive Person) alebo „Utláčateľská osoba“ aktívne stopuje činnosti a pracuje
proti vám a zvyšku organizácie. Avšak veľmi často to robí skrytým spôsobom a na povrchu
sa tvári, že je úplne stotožnená s vašim programom.
Charakteristické pre tento typ osoby je:
a) že sa zaujíma predovšetkým o zlé správy a zvesti prinášajúce rozruch a rád ich šíri,
b) spôsobuje, že ľudia v jeho okolí sú PTS a vám sa zdá , že práve oni sú problémom,
c) nezáleží v akom ohľade, ale utláčateľská osoba nie je schopná nápravy, zmeny
alebo zdokonalenia sa a
d) bude spokojná iba vtedy, keď sa veci budú zhoršovať alebo sú zlé.
Mať znalosti a nástroje, ktoré pomôžu týchto ľudí lokalizovať ešte predtým, než ich
príjmete, je životne dôležité. Negatívne finančné dopady a prekážky, ktoré takáto osoba
vytvorí, sú pre vás, vašich zamestnancov, ako aj pre celú organizáciu príliš veľké.