a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

sbtesting

STANDBY TESTING je anglický výraz.

Podľa anglického výkladového slovníka jednotlivé slová znamenajú:

STANDBY -    pripravenosť pre akciu, pohotovosť; niečo, čo môže byť použité v prípade núdze, v naliehavom prípade, rezerva

TESTING -      odvodené od slova test – test, testovať; v tomto tvare ako testovanie

Aby sme nemuseli krkolomne prekladať jednoduchý anglický výraz, tak sme sa rozhodli v rámci tohto produktu zotrvať na pôvodnom anglickom názve STANDBY TESTING, čo ale voľne môžeme preložiť ako:

„Testovanie, ktoré máte vždy po ruke a je vám kedykoľvek k dispozícii“.

Veríme, že tento produkt výrazne prispeje k napĺňaniu cieľov a účelov nášho snaženia: organizácie, ktoré sú úspešnejšie vďaka organizovanému prijímaniu produktívnych ľudí s potenciálom.