a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Prvý zákon výberu zamestnancov

Ako firma sa snažíme tvrdo pracovať na tom, aby aj podnikateľský svet spoznal  niektoré zo základných faktorov, ktoré sú v oblasti prijímania zamestnancov nesmierne dôležité. V tomto článku by som chcela venovať pozornosť niektorým, veľmi jednoduchým porovnaním so svetom športu. Prečo práve v tejto oblasti? V športe má totiž  „najímanie“  viac či menej vždy čo do činenia s hľadaním  takých individualít, ktoré jednoducho dokážu robiť veci dobre.

Aby som vám mohla demonštrovať určité princípy, porovnám to tentoraz  so svetom tímového športu. V tomto „svete“ totiž existujú takmer všetky činitele, ktoré nájdeme aj vo svete podnikania. Máme hráčov (pracovníkov), tímových lídrov (manažérov), koučov (trénerov) ako aj konkurenciu, góly, stratégiu, taktiku. A aj to, čo je najdôležitejšie - potrebu „najímať.“

V športe však existuje jeden obrovský rozdiel. Máme tam navyše aj „posudzovateľa“ (divákov), ktorý rozhoduje o tom, či si každý robí svoju prácu alebo si ju nerobí. A tento „posudzovateľ“ je prirodzene vždy prítomný.  Zároveň okamžite „schvaľuje“ alebo neschvaľuje akúkoľvek akciu, ktorá sa na poli odohráva. A tu, ako „hráč“ naozaj nemôžete tak ľahko skryť zlý výkon, ako to môže urobiť zamestnanec alebo manažér .   

Predstavte si futbalového hráča, ktorý hrá rolu útočníka. Nebeží, keď je tam obrovská príležitosť skórovať alebo stráca loptu. Taký by na ihrisku dlho nezostal  a určite by ho vymenili. V podnikateľskom svete sa však nachádza mnoho „hráčov“, ktorí premeškávajú svoje obrovské šance, strácajú dôležité „lopty.“ Nie sú však odhalení nejakým prítomným „obecenstvom“ a nikdy nepočujú negatívny pokrik. Preto sú schopní kráčať ďalej – a niekedy to trvá veľmi dlho – pokým nie sú nejakým spôsobom odhalení a prepustení. A dokonca  niekedy vidíme aj to, že títo „schovaní“ neproduktívni zamestnanci bývajú povýšení.

Predstavte si situáciu. Chcete najať nového hráča, ktorý by mal vo vašom tíme skórovať. Čo by pre vás teda mohlo byť tou kľúčovou vecou, na ktorú by ste sa pozreli ako na prvú ešte predtým, kým urobíte konečné rozhodnutie? Áno, prirodzene, mohol by to byť „záznam“ hráča o tom, ako predtým skóroval.

Trávili by ste veľa času tým, že budete zisťovať, aké má hráč osobnostné vlastnosti? Alebo aký má vzdelanostný backround a podobne ešte predtým, pokiaľ neviete, že  dokáže  aj skórovať  a vie  vám to aj preukázať? Pravdepodobne nie.

Prečo? Pretože viete presne, čo má daná práca prinášať.  A pokiaľ vám osoba nie je schopná  preukázať, že to aj dokáže, nemali by ste strácať čas tým, že sa staráte o čokoľvek iné.Často som bola svedkom toho, ako vyzerá bežné prijímanie zamestnancov v podnikateľskom svete. A zistila som niečo celkom šokujúce – nie je to len povrchný pohľad na túto vec. Často je to úplné ignorovanie skutočnosti, že zamestnanec by mal prinášať aj výsledky. Kandidáti, ktorí sa hlásia do výberových konaní, sú preto zmätení alebo sa čudujú, čo po nich vlastne chcete, keď sa ich na ne pýtate. A dokonca sa niektorí pohoršujú, keď od nich žiadate kontakty na priamych nadriadených, ktorí môžu tvrdenia kandidátov potvrdiť. 

Môže to znieť ako rozprávka, a preto si pomyslíte, že svet biznisu nemôže byť až taký hlúpy. V našej spoločnosti sme sa posledné dve desaťročia poriadne obzerali, ako výberový proces bežne vyzerá a ako je riadený a sme presvedčení, že v 99%  prípadoch nie sme ďaleko od pravdy.

Reálne overenie predchádzajúcej produkcie osoby, ktorá sa o nové zamestnanie uchádza, je veľmi zriedkavé a vôbec nebýva pravidlom. Často sa zamieňa s najrozličnejšími psychologickými postupmi, ktoré sa snažia odhaľovať, ako daná osoba „zapadne“ do firemnej kultúry alebo ako sa zladí s ostatnými členmi  tímu. Ako sa daná osoba javí navonok alebo ako sa zdá byť motivovaná? Čo tak jej vzdelanie, pracovné skúsenosti, rodinný backround? Atď, atď.

Nechceme povedať že takéto otázky nie sú dôležité. Do určitej miery sú. Nie sú však tak veľmi zaujímavé dovtedy, pokým nevieme, či osoba, na ktorú sa pozeráme, je alebo nie je schopná prinášať vo svojej činnosti aj výsledky. A práve toto by malo byť to prvé, na čo by sme sa mali pri akomkoľvek výbere zamestnanca poriadne popozerať. Som presvedčená, že nechcete používať vašu spoločnosť alebo organizáciu ako testovacie centrum a skúšať, či sa  u vás nový zamestnanec možno po prvý raz v živote uchytí a možno bude aj produkovať. Ak nie, budete znášať dôsledky. Sme tu na to, aby sme vám pomohli ušetriť mnoho finančných prostriedkov, času a iných strát, ktoré sú spojené s prijatím osoby, ktorá pre vás nič nevyprodukuje, hoci to očakávate. 

PhDr. Anna Matúsová