a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Odovzdanie úplného Know-How do rúk užívateľa

Spoločnosť Performia poskytuje licenciu na využívanie všetkých nástrojov výberu a hodnotenia zamestnancov, ktoré obsahuje systém Performia. Je to on-line nástroj prístupný z ktoréhokoľvek miesta, kde je internet. Je bezpečný, jednoduchý a rýchly. Na doplnenie úplného Know-How zo 4-dňového seminára sa novému užívateľovi dodáva špecializovaný 1-dňový tréning technických zručností pri obsluhe systému. Klient dostáva odborné manuály ale súčasťou licencie je aj odborná starostlivosť prideleného odborného konzultanta.