a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nový pohľad na interné hodnotenie testov


Mnohí naši klienti majú zakúpenú licenciu na využívanie systému Performia, iní absolvovali náš kľúčový seminár o výberoch a naďalej sa zaujímajú o túto oblasť aj bez priameho používania licencie. Pre obe skupiny týchto našich klientov sme pripravili doplňujúci workshop "Nový pohľad na interné hodnotenie testov".

Možno viete, že spoločnosť Performia s.r.o. okrem poskytovania licencií na využívanie systému Performia, dodáva svojím klientom aj službu  “personálny audit”. Máme bohaté skúsenosti s tým, že priame vyhodnotenie výsledkov testov a ich dodanie testovanej osobe, si niekedy vyžaduje zo strany hodnotiteľa nemálo guráže a konfrontácie, najmä, keď výsledky testovaných osôb nie sú zďaleka optimálne. V týchto prípadoch sú na hodnotiteľa kladené vysoké požiadavky pre získanie porozumenia s testovanou osobou a testovanej osoby k výsledkom.

Veľmi dobre rozumieme tomu, že priame vyhodnocovanie testov prináša so sebou oveľa viac úskalí v porovnaní s jednoduchým rozhodnutím “prijať” alebo “neprijať” daného kandidáta. Od samotného hodnotiteľa si to vyžaduje oveľa väčšiu kompetenciu.

Sila dodávania priameho vyhodnotenia spočíva v tom, že by hodnotitelia mali mať schopnosť komunikovať priamo s danou bytosťou a nie s jeho reaktívnou mysľou, ktorú vidíte vo výsledkoch grafu. A práve toto si vyžaduje nemálo znalostí a určitý správny prístup.

Rozhodli sme sa, že chceme našim klientom pomôcť aj v tejto oblasti. Želali by sme si, aby sa pri priamom vyhodnocovaní testov cítili sebaisto a skvele a zároveň, aby hodnotený zamestnanec potom mohol povedať: „Aha, takto to teda je. Už tomu rozumiem.“ Aby ste mu jednoducho namiesto nesúhlasov s výsledkami pomohli sa “pozerať” a lepšie porozumieť samému sebe. Keď sa totiž bude “pozerať”, získa viac priestoru, odstráni svoje nesúhlasy a vďaka tomu môže ľahšie vyriešiť svoj “problém”, prípadne vďaka správnym odporúčaniam aj vylepšiť svoj pracovný potenciál.

Za týmto účelom sme pre Vás zorganizovali dvojdňový workshop pod názvom: “Nový pohľad na interné hodnotenie alebo ako pomôcť zamestnancom“. Naším cieľom je urobiť z Vás v tejto oblasti skutočných  majstrov.

 

Firma:* Adresa:
Kontaktná osoba:* IČO/DIČ/IČ DPH:
Email:* Banka:
Telefón:* Dátum:*
Meno účastníka:
  pridať účastníka
 
Poznámka:
* povinné údaje