a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Motivácia pod lupou

Hľadáte optimálny motivačný systém pre vašich zamestnancov? Skôr, ako sa ponoríte do sveta benefitov uistite sa, že máte dobré základy, na ktorých môžete stavať. 

MOTIVUJÚCI prvok:

 • pochvala za dobré výsledky a úspechy,
 • rýchla náprava neprodukcie a “brzdičov” produkcie,
 • odmeňovanie závislé na osobných výsledkoch,
 • odmeňovanie za iniciatívu a nápady,
 • vedenie sa tiež riadi tým, čo vyžaduje od zamestnancov,
 • zamestnanec pozná účel svojho postu aj celej firmy,
 • pozornosť šéfa pre zamestnancov v prípade ich dobrých výsledkov,
 • vedenie sa zaujíma o názory a nápady zamestnancov.

 DEMOTIVUJÚCI prvok:

 • ignorovanie dobrých výsledkov alebo postoj “to je u neho štandard”,
 • tolerovanie neprodukcie alebo brzdičov produkcie,
 • fixný plat, ktorý osoba nemôže nijako ovplyvniť,
 • odmena podľa osobných sympatií alebo iba preto, že dlho pracuje pre firmu,
 • vedenie sa správa a pracuje inak, ako vyžaduje od ostatných,
 • zamestnanec nevie, prečo má tvrdo pracovať, zdá sa mu, že len preto, aby mal majiteľ viac peňazí,
 • pozornosť šéfa priťahujú hlavne tí, ktorí vytvárajú problémy,
 • vedenie pokladá nápady zamestnanca za “otravné” a zbytočné, odmieta ich.

Motivačný systém by mal VŽDY ochraňovať a povzbudzovať produktívnych a šikovných pracovníkov vo vašom tíme, nemal by ich znechucovať.