a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

KTO SME

Performia s.r.o.  je súčasťou medzinárodnej siete spoločnosti Performia International s centrálou vo Švédsku. Je samostatnou poradenskou firmou v oblasti overovania produktivity a vhodnosti daného kandidáta alebo zamestnanca na danú pracovnú pozíciu.

 

Performia, to je aj značka vlastného a jedinečného Know-How a on-line nástrojov overovania produktivity a efektivity personálu.

 

Jedným z cieľov a účelov je, aby klienti Performia boli úspešnejší vďaka organizovanému prijímaniu produktívnych ľudí s potenciálom.

 

Marten Runow

Marten RunowMarten Runow je majiteľom a zakladateľom Performia International a spoluvlastní niekoľko medzinárodných poradenských spoločností pre výber zamestnancov. Spoločne za posledných 20 rokov vyhodnotili viac ako 1.500.000 kandidátov vo viac ako 20.000 firmách. Pán Runow je taktiež renomovaným prednášateľom a inštruktorom. Mnoho podnikateľov po celom svete vysoko oceňuje jeho semináre, vďaka ktorým dosiahli vyššiu úroveň svojej produkcie.

 
PhDr. Anna Matúsová

Anna MatusovaPhDr. Anna Matúsová je spolumajiteľka a zakladateľka Performia s.r.o. na Slovensku. Na základe svojho 17 ročného pôsobenia v tejto oblasti je hlavnou konzultantkou a odborným garantom pre výber zamestnancov. Pôsobila aj ako HR manažér v Euroteli (dnes Telekom) a MacDonalds. Počas pôsobenia v Performii jej prešlo rukami desaťtisíce odporúčaní. Zároveň učí klientov a zoznamuje ich s novými pohľadmi a metódami výberu zamestnancov.

 

 

 

 

Odkiaľ sme sa tu vzali

 

V deväťdesiatych rokoch sa na podnikateľskom trhu vytvorila spoločnosť U-MAN (názov vyjadroval základnú charakteristiku založenú na anglických slovách „Understanding Man“ – rozumieme človeku). Spoločnosť postupne pôsobila v mnohých krajinách sveta. Švédska vetva, vedená pánom Martenom Runowom, sa začala špecializovať najmä na oblasť výberu zamestnancov a hodnotenie pracovného potenciálu zamestnancov. Spoločnosť bola založená na využívaní a aplikovaní administratívnej a manažérskej technológie, ktorú objavil a vyvinul pán L. Ron Hubbard.

 

Na začiatku roka 1998, PhDr. Anna Matúsová, po dohode s pánom Runowom založila spoločnosť U-MAN Slovakia, s.r.o. Spoločnosť sa venovala vyhľadávaniu a výberu zamestnancov pre svojich klientov a zabezpečovala aj testovanie a overovanie zamestnancov a kandidátov s účelom zabezpečenia produktivity a expanzie svojich klientov. Aj preto je jeden zo základných testov pomenovaný U-Test. Postupne sa vyvíjali ďalšie testy o dotazníky, až vznikol ucelený systém overovania pracovného potenciálu. Vtedy sa centrála spoločnosti rozhodla tento systém nazvať Performia (z anglického „to perform“, čo je urobiť, vykonať, teda prenesene by sme mohli povedať, že zabezpečiť, aby veci boli vykonané). Významným medzníkom bolo umiestnenie tohto systému do internetového prostredia a spustenie jeho on-line činnosti, čo znamená, že kdekoľvek na svete, kde je prístup na internet je možné, aby oprávnený užívateľ mohol systém využívať. Takto začal systém fungovať na začiatku tohto tisícročia a po nevyhnutných a náročných  prekladateľských aktivitách bol v roku 2002 spustený aj v slovenskej verzii. Celkovo má systém viac ako 30 jazykových mutácií a neustále pribúdajú ďalšie. Rozhodnutím centrály sa tento systém vyčlenil z pôvodnej spoločnosti U-MAN a bola založená nová spoločnosť Performia. Na Slovensku tento proces prebehol v roku 2005, čím vznikla spoločnosť Performia s.r.o.

 

Po odčlenení systému Performia zo spoločnosti U-MAN Slovakia, s.r.o. (neskôr premenovaná na Exelect s.r.o.) sa táto nová spoločnosť Performia s.r.o. prioritne venuje hodnoteniu pracovného  potenciálu zamestnancov a šíreniu tejto technológie do podnikateľského prostredia.

 

Performia s.r.o. je členom skupiny WISE – World Institute of Scientology Enterprises, Svetová organizácia scientologických podnikateľov – podnikateľských subjektov, ktoré používajú administratívnu, manažérsku a etickú technológiu vyvinutú pánom L. Ronom Hubbardom. WISE bol založený začiatkom 70-tych rokov, v ktorom sú združení podnikatelia akéhokoľvek náboženského, kultúrneho a etického pozadia a dnes má mnohotisícovú členskú základňu na všetkých svetadieloch. Cieľom je  vytvoriť etickú a duševne zdravú civilizáciu tým, že sa budú zavádzať organizátorské a manažérske riešenia na dosahovanie novej úrovne spolupráce, porozumenia a produktivity.