a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Koľko dobrých kandidátov ste už prehliadli?

Dáte na prvý dojem?

Výber na základe dojmov môže priniesť do organizácie dobre vyzerajúceho ničiteľa. Táto vec však môže dopadnúť aj naopak. Môže sa stať, že na pohovor príde skvelý chlapík, ktorý však neurobí dobrý dojem. Ohrniete nad ním nos a zavoláte radšej ďalšieho kandidáta. 

 

Nedajte na prvý dojem!

Predstavte si, že hľadáte veľmi spoľahlivé auto. Robustné, výkonné a bezpečné. Keď ho vyberáte, vyjde z džungle ufúľané, dochrámané auto s motorom, ktorý beží na vysoké otáčky, na výfuku sa ešte nachádzajú zvyšky blata a vody, takže spod vozidla vychádza oblak pary. Kusy hnusného, smradľavého blata zostali pod blatníkmi. Na dverách vidíte na plechu stopy, ktoré tam zanechal útočiaci nosorožec. 

 

Sila dobrého dojmu? 

Od vystaveného vozidla očakávate, že bude umyté, bez jediného škrabanca, s nablýskanými chrómovými časťami a novými pneumatikami. Výkonnosť ľudí a áut sa vždy nedá posudzovať iba podľa toho, ako na prvý pohľad vyzerá. Nikto však nenamieta, že kandidát by mal mať toľko zdravého rozumu, aby prišiel na pohovor upravený a urobil dobrý dojem. 

 

Problém modernej doby!

Väčšina kandidátov sa bude snažiť dobrý dojem urobiť. Ak ste však profesionáli, viete, že existuje aj určité percento naozaj hodnotných kandidátov, ktorým povahové črty bránia prezentovať sa na dobrej úrovni. Preto by ste výber zamestnancov nemali postaviť iba na prvom dojme.