a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Hlavné kritéria pri výberoch nových pracovníkov

Aké sú podľa Vás hlavné kritéria pri výbere nových pracovníkov, ktoré by sme mali brať do úvahy v súvislosti s produktivitou?

Prvý a zďaleka najdôležitejší je záznam produkcie. Pojem produkt je definovaný ako konečný výsledok zámerného úsilia o dokončenie niečoho. To, že je vec skutočne dokončená, je jedným z kľúčových rysov produktu. Aby bol produkt produktom, nemusí byť hmotným predmetom. Produktom môže byť aj dokončená služba. V dnešnej spoločnosti majú ľudia tendenciu vytvárať a dodávať viac a viac produktov, ktoré sú v skutočnosti osobnými alebo strojovo dodávanými službami. Môžu to byť umyté okná, spravený chrup, výsledná porada nad vhodným a realizovateľným obchodným plánom, prístup k internetu atď. Všetko sú to produkty v tom zmysle, v ktorom tu slovo produkt používame. Môže to znieť tak jednoducho a možno je zbytočné to pripomínať. Ale ak tento koncept produktu nie je celkom pochopený, tak sa nestanete odborníkom v najímaní pracovníkov. Pochopiť, čo sú skutočné produkty v rôznych oblastiach vašej organizácie, znamená produkovať nevyhnutne kvantitu a kvalitu, pokiaľ chcete dosiahnuť maximálnych výhod systému najímania. 

Druhým dôležitým predpokladom, ktorý by mal byť stanovený, je jednanie s osobou schopnou zostať vo firme primerane dlho. Bohužiaľ existuje veľa ľudí, ktorí menia svoje pozície podľa toho, odkiaľ dostanú lepšiu finančnú ponuku, alebo preto, že sa vyskytli nečakané pracovné problémy, ale tiež preto, že skrátka nie sú vytrvalí. Musíte prihliadať k niekoľkým faktorom, aby ste poznali, či je človek schopný zostať vo firme na dlhšie obdobie. Jeden faktor sa týka dĺžky jeho pôsobenia u predchádzajúceho zamestnávateľa a ďalším je jeho pracovný potenciál. Určité typy ľudí sú veľmi odhodlané naučiť sa dobre robiť svoju prácu, aby potom pocítili spokojnosť z toho, čo robia a nemali tak ani malé nutkanie k zmene iba pre pocit vzrušenia. Iné typy ľudí sú viac impulzívne a častejšie ich môže práca nudiť, preto neustále potrebujú nové veci, nové výzvy a pokiaľ sú trochu kreatívni, býva niekedy ťažké udržať ich na jednom mieste. 

Tretím dôležitým predpokladom je schopnosť prijímaného človeka pracovať v skupine a umenie porozumieť ostatným ľuďom. Stáva sa (aj keď veľmi zriedka), že nájdete človeka, ktorý je vcelku produktívny, pokiaľ pracuje sám za seba, ale ktorý ma isté problémy spolupracovať s ostatnými, čím sa narušuje produktivita celej skupiny a stáva sa negatívnym, iným slovom človekom, ktorého nechcete.

Je dobré dať na prvý dojem a nechať sa riadiť intuíciou? 

Väčšina kandidátov sa bude snažiť urobiť dobrý dojem. Ale ak ste profesionáli, tak by ste už mali vedieť, že existuje určité percento veľmi dobrých pracovníkov, ktorých povahové črty im bránia prezentovať sa na úrovni a vy by ste už nemali nepoužívať prvý dojem pri výbere pracovníkov. 

V niektorých krajinách sa rozvedie viac ako 50 % manželstiev. Viete prečo? Pretože toto je oblasť, kde ľudia najviac spoliehajú na prvý dojem, “chémiu” a hormóny. Problém modernej doby je povrchnosť. 

Časť výkonných ľudí ma problém s prezentáciou samého seba. Kandidáti bez povrchnej masky a kandidáti bez zmyslu pre dobrý dojem - dva typy ľudí, ktorí sú produktívni, ale nevedia sa predať na pohovore ako profesionálny chválenkár. Určite teda neodporúčam dať na prvý dojem. 

A na záver, aké sú plány vašej spoločnosti na rok 2017? 

Našim najväčším cieľom na rok 2017 je ešte viac sprístupniť naše služby pre ďalšie spoločnosti. Robíme to prostredníctvom zlepšovania nášho internetového systému, ktorý jeho užívateľom poskytne automaticky vyššiu úroveň podpory a pomoci. Nebudú musieť byť intenzívnym užívateľom na to, aby sa vedeli vyhnúť najčastejším chybám pri výbere. Už po absolvovaní krátkeho tréningu by mal byť užívateľ schopný získavať, čo sa výberov týka, omnoho lepšie výsledky. Máme skúsenosti s klientmi, ktorí mali na začiatku veľmi malé firmy a teraz, pár rokov na to, majú stovky zamestnancov a skvelé štatistiky, čo sa výberu týka. Jednoducho by sme chceli pomôcť ešte väčšiemu počtu malých a stredných spoločností, aby sa časom stali väčšími a úspešnejšími prostredníctvom bezchybného výberu pracovníkov.