a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

ČO ROBÍME

Performia s.r.o. má svoje služby rozdelené do troch základných oblastí.

 

Testovanie kandidátov a zamestnancov

 

Jednoduché základné preverenie z hľadiska analýzy kapacity hodnotenej osoby – to znamená, že hodnotí skutočnú schopnosť kandidáta produkovať vo vzťahu k danej pracovnej pozícii. Overenie produktivity poskytuje priame informácie o dosahovanej produkcii.

 

Služba Screening sa vykonáva v jednej jednotke času na jednu pracovnú pozíciu. Screening  nie je možné preniesť na inú skupinu a inú pracovnú pozíciu. Je to rýchla a jednoduchá služba. Výsledok, ktorý je dodávaný objednávateľovi, je jednoznačné písomné odporučenie prijať alebo neprijať kandidátov na dané pracovné miesto, podložené faktami. Neposkytujeme objednávateľovi žiadne „možno“.

 

Audit je hĺbková analýza zamestnancov. Výsledky sú dodané objednávateľovi v písomnej forme, ako aj osobne vyhodnotené objednávateľovi a taktiež zamestnancovi. Okrem vyhodnotenia sa odporučí aj rozvojový program pre každého hodnoteného zamestnanca.

 

Tréning zameraný na výber zamestnancov

 

Seminár „Výber zamestnancov ako ho nepoznáte“ objasňuje 4 konkrétne faktory, pomocou ktorých presne a jednoznačne rozpoznáte vhodnosť kandidátov. Poldňový seminár je o tom, ako poznať a vybrať toho pravého zamestnanca a nekúpiť mačku vo vreci a pre tých, ktorí chcú veľmi rýchlo rozoznať ťahúňov od brzdičov.

 

Seminár „Tréning svetových rekordérov vo výbere pracovníkov“ je zameraný na získanie teoretických a praktických skúseností pri prijímaní zamestnancov a hodnotení personálu. Účelom tohto 4-dňového seminára je plne porozumieť najdôležitejším faktorom prijímacieho procesu a taktiež tomu, ako sa môžu pomocou nástrojov systému Performia odhaliť možnosti dlhodobej pridanej hodnoty, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti ale aj súčasní zamestnanci predstavujú.

 

Nadstavbové, spravidla dvojdňové semináre, sa zameriavajú na špecifické oblasti výberu zamestnancov, ich nasadenia na post, či zabezpečenie ich efektívneho fungovania na poste. Riešia problematiku potenciálnych zdrojov problému, nakopnutia do produkcie a jej udržanie a zvládanie každodenných situácií.

 

Odovzdanie úplného Know-How do rúk užívateľa

 

Spoločnosť Performia poskytuje licenciu na využívanie všetkých nástrojov výberu a hodnotenia zamestnancov, ktoré obsahuje systém Performia. Je to on-line nástroj prístupný z ktoréhokoľvek miesta, kde je internet. Je bezpečný, jednoduchý a rýchly. Na doplnenie úplného Know-How zo 4-dňového seminára sa novému užívateľovi dodáva špecializovaný 1-dňový tréning technických zručností pri obsluhe systému. Klient dostáva odborné manuály ale súčasťou licencie je aj odborná starostlivosť prideleného odborného konzultanta.

 Testovanie kandidátov a zamestnancov

Tréning zameraný na výber zamestnancov

Odovzdanie úplného Know-How do rúk užívateľa