a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

3 tipy ku kvalifikácii zamestnancov

Mnoho firiem zlepšuje znalosť jazyka svojich zamestnancov a umožňuje im zadarmo absolvovať jazykové kurzy v rámci pracovnej doby. Niekedy aj v priestoroch firmy. Aj keď to znie ako veľmi zaujímavý bonus, nie vždy sú zamestnanci vďační a nie vždy sa naučia z kurzu vyťažiť čo najviac. Jednou z príčin je to, že to majú zadarmo. Skúsenosti mnohých zamestnávateľov sú také, že keď nechajú zamestnancov, aby si čiastočne na kurzy prispievali, ich záujem a pravdepodobne aj výsledky sú lepšie. 

TIP 1: Veci zadarmo nemajú takú hodnotu, ako tie, za ktoré sa platí. 

 

Dnes je už takmer štandardom školiť zamestnancov, a tak zvyšovať ich vedomosti a kompetenciu, ktoré majú viesť k lepším výsledkom. Mnoho firiem ešte stále posiela na školenie tých zamestnancov, ktorí dosahujú horšie výsledky, a tak dúfa, že sa vďaka školeniu dostanú na úroveň tých najlepších. Bohužiaľ, veľmi sa mýlia, a preto je takáto snaha úplne nefunkčná. Školenie zúžitkujú najlepšie tí, ktorí sú už teraz výkonní. A je tu aj ďalší zaujímavý fakt. Pokiaľ totiž oni zvýšia svoju produkciu napríklad o 25%, má to oveľa väčšiu hodnotu, ako keď ju o 25% zvýšia tí najslabší.

TIP 2: Vzdelanie je za odmenu, nie za trest!

 

Keď firma príde o skúseného pracovníka, je to pre ňu veľká strata a často sa tejto predstavy desí. Pokiaľ je vo firme niekto, kto svojou kvalifikáciou mnohonásobne prevyšuje ostatných, je veľmi dôležité, aby svoje vedomosti a skúsenosti odovzdával v rámci firmy ďalej. Žiadna firma nemôže stáť na vedomostiach jedného človeka. Motivujte svojho odborníka k tomu, aby viedol internú kvalifikáciu a dajte mu na starosť zvyšovanie kvalifikácie vašich zamestnancov. 

TIP 3: Naštartujte pravidelné interné kvalifikácie vašich zamestnancov!